HAASTE

Elämyslaari kehittää hanketta, joka mahdollistaa syrjäytyvien kehitysvammaisten nuorten räätälöityä päivätoimintaa.

MIKSI?

Nuorten ja jo aikuisiän saavuttaneiden kehitysvammaisten kehitys pysähtyy usein ammattiopintojen jälkeen.

Kehittyäkseen nuoret tarvitsevat jatkuvaa ohjausta opittujen kansalaistaitojen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Yhteiskunnan mahdollisuudet tarjota aktiivista strukturoitua toimintaa ovat rajalliset.

Tämän tyylinen toiminta vähentää merkittävästi kehitysvammaisille yhteiskunnan tarjoamia tukitoimenpiteitä.

Tavoitteenamme on kehittää kyseistä hanketta paikallisten yritysten kanssa.

Kaikki toiminta tapahtuu joko luonnon läheisyydessä tai paikallisissa yrityksissä teemapäivinä. Kaikkia toimintoja valvoo ja ohjaa ammattiohjaajat. Tarkoituksenamme on viedä nuoria teemapäivinä paikallisiin yrityksiin hyödyllisiin töihin, joita ammattiopintojen yhteydessä on jo harjoiteltu. Esimerkkeinä mm. varastotehtävät ja hyllyttämiset.

Toimintamalli on jo todettu toimivaksi yritysten ja nuorten keskuudessa. Eritoten tämän tyylinen toiminta luo nuorille vahvoja onnistumisen tunteita.

Tämän hankkeen ehdottomana tarkoituksena ei ole taloudellisen hyödyn tavoitteleminen!

Toimintamalli mahdollistaa Elämyslaarin tilojen hyödyntämisen päiväsaikaan. Päivätoiminta tullaan toteuttamaan Elämyslaarin rakenteilla olevassa Kammissa. Rakennus valmistuu vuonna 2019.
Kymmenen vuoden kokemuksen perusteella tiedämme asiakastilaisuuksien painottuvan pääsääntöisesti ilta-aikoihin. Tämän vuoksi kehitysvammaisten päivätoiminta ei vaikuta Elämyslaarin liiketoimintaan.

Voittoa tavoittelematon toiminta haastaa yrityksiä mukaan hankkeeseen nyt!
Yrityksien mukaan tulo hankkeeseen mahdollistaa päivätoiminnan aloittamisen syksyllä 2019.
Yrityksien mukaan tuleminen räätälöidään. Tue arvokasta toimintaa ja ota rohkeasti yhteyttä!