Johtajien ja ammattilaisten kuormitus- ja stressitekijät kytkeytyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen, päätöksentekoon ja vaikuttamiseen.

 

Näitä tilanteita kohtaavien ammattilaisten menestys rakentuu
pätevien käytännöllisten stressinhallintamenetelmien perustalle.

 

TILANNETIETOISUUS

RESILIENSSI

KESKITTYMINEN

VAIKUTTAMINEN

LÄSNÄOLO

FOKUS

STRESSINHALLINTA

KUUNTELU

PÄÄTÖKSENTEKO

”Avoimet kysymykset avartavat ajattelua ja sopivat siksi paremmin ideoiden tuottamiseen ja kehittelyyn kuin työn viimeistelyyn” 

Teatteritaiteen ammattilainen ohjaa sinua heittäytymään, haastamaan itseäsi sekä löytämään omat rajasi.

Lue lisää tästä valmennusosiosta.
 • Rentoutus- ja hengitystekniikoita
 • Sosiaalisen vaikuttamisen taitoja
 • Keskittymistä ja fokuksen terävöittämistä
 • Energiatilojen säätelyä
 • Esiintymisvalmiuksia ja läsnäoloa
 • Presentaatiotaitoja
 • Tehokasta kielellistä ilmaisua
 • Kehonkielen aktiivista käyttöä
 • Tilannetietoisuutta
 • Aktiivista kuuntelua

Elina Knihtilä
Teatteritaiteen professori

Krista Kosonen
Näyttelijä

Jose Ahonen
Mentalisti

Tunnetko joskus toimivasi kuin ohjelmoitu robotti sosiaalisen käsikirjoituksen mukaan?

Joselta opit tunnistamaan miten paljon aivojesi kapasiteetista on käyttämättä ja kuinka voisit nämä voimavarat valjastaa.

Lue lisää tästä valmennusosiosta.

Jose avaa sosiaalisen vaikuttamisen vähän tunnettuja lainalaisuuksia ja käytännön taitoja. Opit tunnistamaan miten paljon aivojesi kapasiteetista on käyttämättä ja kuinka voisit nämä voimavarat valjastaa.

 • Miten vapautua jäykistä kaavoista vuorovaikutuksessa!
 • Pygmalion-efekti
 • Miten hyödyntää informaatiota, jolle olet aiemmin ollut sokea
 • Aktiivinen kuuntelu käytännössä
 • Sosiaalisen joustavuuden ja roolirepertuaarin lisääminen
 • Tarkkaavuuden terävoittäminen
 • Muiden tarkkaavuuden ohjaaminen palvelemaan päämääriäsi
 • Ajatteluharhoista ja ennakkokäsityksistä vapautuminen
 • Mielen voimavarojen vahvistaminen

Taikurina ja mentalistina tunnettusta Josesta voit lukea lisää täältä.

”Mindfindr vahvistaa organisaatioiden ymmärrystä työelämän kannalta keskeisistä yksilöiden ja tiimien vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Markku Nyman
PsM, YTM

Kari Laari
Kriminaalitaktiikan opettaja

Täysin stressitön elämä ei ole mahdollista eikä edes toivottavaa, mutta voit muuttaa suhtautumistasi stressiin ja oppia hallitsemaan haitallista stressiä.

Valmennus rakentuu seuraavista kolmesta osiosta:

Suosittelemme ryhmään kooksi 10-12 henkilöä.

1. Nettipohjainen ennakkotehtävä

Kurssin sisällöt toteutetaan myös asiakasta kuunnellen ja viikonlopun rakenne sovitaan asiakkaan kanssa. Verkossa tehtävän Mindfindr-analyysin tulokset ovat välttämätön osa valmennusviikonlopun toteutusta. Niitä hyödynnetään jo suunnitteluvaiheessa.

Tavoitteista ja sisällöistä asiakas voi painottaa esimerkiksi seuraavia:

 • Itseymmärryksen vahvistaminen
 • Hyödyntämättömien voimavarojen tunnistaminen ja aktivointi
 • Stressinhallintamenetelmien oppiminen
 • Toimintavarmuuden lisääminen uusissa tilanteissa
 • Sosiaalinen vaikuttaminen ja tehokas vuorovaikutus
 • Tiimi- ja ryhmätyöskentelytaidot
 • Tilannetietoisuus ja päätöksenteko

Mindfindr-palvelussa osallistuja vastaa anonyymisti 120 kysymykseen, joiden perusteella osallistujasta tuotetaan raportti. Vastaaminen kestää noin 30 minuuttia.

Tietoa hyödynnetään kurssilla – anonyymisti, ryhmän niin päättäessä. Osallistujille annetaan suullista palautetta ja lisäksi osallistujat saavat yksilötasoisen raportin, jota henkilö voi hyödyntää myös tiimivahvuuksia ja kompetensseja kehitettäessä.
Katso esimerkkiraportti tästä.

Mindfindr-raportti kattaa osallistujan persoonallisuuskuvauksen, kompetenssit, johtajuusarvion, johtajuustyypin ja -tyylit, työskentelytyylin ja tiimityöskentelytyylin.

”On valtavan kiinnostavaa edistää tuloksellisesti yksilöiden ja tiimien kehittymistä sekä kykyjä analyysissä esiin nousseiden tulosten pohjalta” – Kari Laari

2. Valmennusviikonloppu Kammissa

Kriminaalitaktiikan opettaja Kari ja psykologi Markku Nyman (PsM, YTM) ovat läsnä koko viikonlopun ja vastaavat ohjelmasta ja järjestelyistä.  

Kurssin aikana toteutetaan mm. ryhmätyö-, vuorovaikutus-, neuvottelu- ja päätöksentekoharjoituksia. Osallistujien stressitasoja monitoroidaan 24/7 Polar Team Pro -laitteiden avulla. Näin osallistujat oppivat havaitsemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan kuormitusta ja stressiä aiheuttavia olosuhteita ja vuorovaikutustilanteita.

Tärkeänä osana valmennusta on Kammi, missä ryhmä pääsee rauhallisessa ympäristössä keskittymään ja kehittymään.

3. Kotiin vietäväksi

Viikonlopun annin lisäksi saat työkaluja sekä virikkeitä kotiin vietäväksi. Hyödyntämällä viikonlopun oivallukset mahdollistat jatkuvan kehittymisen.

Toivomme voivamme pyytää palautetta osallistujilta kahden viikon kuluttua tapahtuman jälkeen.

Valmennus-konseptia lähdettiin rakentamaan erikoistehtävissä toimivien poliisien ammattivalmiuden syventämiseksi ja laajentamiseksi. Näin tuotiin uutta näkökulmaa ja osaamista parantamaan yksilöiden ja tiimien suorituskykyä.

Vuosien kokemus kiitetystä työstä tavoitteellisten kohderyhmien kanssa on ohjannut valmennus-konseptin kehittämistä.

Yhteistyössä: